Adaptacja posadzki na potrzeby firmy 3M, Wrocław 2014

Adaptacja posadzki na potrzeby firmy 3M, Wrocław 2014

Adaptacja posadzki na potrzeby firmy 3M, Wrocław 2014